Bedrijfs- ontwikkeling
stap voor stap
met elkaar

Bedrijfsontwikkeling door verbeter-, verander- en verstevigingstrajecten 

De titel dekt een groot scala aan thema’s die bij bedrijven en bedrijfsonderdelen kunnen gaan spelen of spelen tot een soort algehele bedrijfs-APK. Soms loopt het gewoon niet lekker, sfeer is slecht, resultaten worden minder, verzuim en verloop lopen op en weet de ondernemer of leidinggevende het tij niet te keren of het gaat allemaal voor de wind en je wilt dat zo houden. Blijf dat niet stilzitten. Door middel van de ‘Woosah VI-cyclus ®’ ga ik stapsgewijs te werk. De volgende stappen komen hierin aan bod, waarin zowel door een mensgerichte als bedrijfskundige bril wordt gekeken:

Bedrijfsontwikkeling aan de hand van de Woosah VI-cyclus ®

Woosah cyclus I-1: Initiatief 

Vaststellen van het probleem of de uitdaging, het doel, de kaders, tijdspad, termijn en een duidelijke introductie van de opdrachtgever aan de betrokkenen

Woosah cyclus I-2: Inzicht 

Door middel van (koppel)interviews, bijwonen van werkoverleggen, meekijken in het werkproces e.d. begrijpen wat er ‘precies’ aan de hand is en nodig is om het doel te bereiken. Deze stap wordt beëindigd met een terugkoppeling (analyse) naar de opdrachtgever en wordt indien een interventieplan (stap 3) voorgelegd. Het kan ook gebeuren dat het doel niet realistisch is of dat er iets heel anders aan de hand is dan aanvankelijk werd vermoed, dan wordt dit de opdrachtgever teruggekoppeld.

Woosah cyclus I-3: Interventie

In deze stap wordt al datgene gedaan om het doel te bereiken. Denk hierbij aan teambuilding met gebruikmaking van DISC-gedragsanalyse, begeleiden/coachen van ondernemers en leidinggevenden (versterken van het leiderschap), proces redesign, structuurverandering, managementteamontwikkeling, werkoverleg verbeteren o.a. door voorzitters te trainen, conflicten helpen ‘opruimen’, teambuilding, communicatietraining en specifieke maatinterventies voor ongewone situaties. 

Woosah cyclus I-4: Instandhouding

Vaak is het zo dat wat niet goed gaat aandacht krijgt. Pas dan wordt extra geïnvesteerd, maar het is zo belangrijk om continue te investeren in je bedrijf of bedrijfsonderdeel (denk aan teambuilding, begeleide intervisie, ontwikkeling van medewerkers, leiderschap). Het doorlopen van de ‘Woosah VI-cyclus ®’ wordt ook gedaan als er geen directe aanleiding is, maar puur om te kijken hoe het bedrijf ervoor staat en waar het nog beter kan.

Woosah cyclus I-5: Initiatief (continue proces)

Rust is goed, stilstand op een gegeven moment niet meer. Net als een motor zal deze goed onderhouden moeten worden anders gaat deze vroeg of laat kuren vertonen en niet meer de prestaties leveren die je ervan verwacht. Belangrijk is dat er altijd initiatieven genomen blijven worden en worden gesteund. Het nemen van initiatief en het steunen daarvan is belangrijk om in beweging te blijven, zoals dat ook goed is voor de mens.

Ik kan me voorstellen dat je snel aan de slag wilt om je bedrijf te ontwikkelen. Aan de hand van de 5 bovenstaande stappen bereik je stap voor stap het vooropgestelde doel. 

Woosah, bedrijfsontwikkeling door mensenontwikkeling

Neem contact op met Jeroen Brussé

Persoonlijk contact met elkaar is mijn middel om jou snel en vlot te helpen. Je kunt me bellen of een bericht sturen. Ik reageer vlot terug. 

Jeroen Brussé is de oprichter van Woosah. Zijn missie is om ondernemers, directeuren, leidinggevenden en medewerkers individueel als in groepsverband te coachen en te begeleiden bij verander-, verbeter- en verstevigingsvraagstukken. Zijn werkgebied is Zeeland maar soms reikt het ook uit tot Zuid-West Nederland.