Crisis management in bijzondere en onzekere situaties

Leiderschap in bijzondere en onzekere omstandigheden, bedrijfskunde en menskunde vormen het fundament voor solide crisismanagement. Ieder management- en directieteam krijgt te maken met crisismanagement. Denk aan bedrijfsongevallen, brand, legionella besmetting, uit de hand gelopen bedrijfsfeest, intimidatie, reputatie- en imagoschade enz.

Zeker voor bedrijven met bijzondere risico’s, zoals het werken met gevaarlijke stoffen, afbreukrisico’s, reputatie- en imagorisico’s en continuïteitrisico’s. Denk hierbij aan fabrieken, overheid, ziekenhuis- en zorgsector.

Crisismanagement en de nazorg

Ik adviseer en train management- en directieteams in het omgaan de risico’s die zij tegen (kunnen) komen. Ik daag hen uit en geef hen handvatten (zoals de BOB-overlegcyclus) hoe daarmee om te gaan. Dit zijn leuke en leerzame trainingen, waarbij de meeste managers en directeuren even hun comfort moeten verlaten om aan het onbekende en onvoorspelbare deel te nemen, omdat het leiden van een bedrijf niet hetzelfde is en hetzelfde vraagt als het leiden van een effectieve crisisaanpak. Mocht daar aanleiding toe zijn adviseer ik ook in waar verbetering, verandering en/of versteviging nodig is. Bijvoorbeeld als de rollen niet duidelijk zijn, de planvorming niet op orde is e.d.

Na de crisis of de incidentafhandeling is het niet klaar. Belangrijk is om het zorgvuldig met uw medewerkers af te handelen. Nazorg, evaluatie en eventueel onderzoek zijn belangrijk om het voor mensen een plaats te geven, te begrijpen wat er is gebeurd en om van te leren voor de toekomst. Ook voor dit nazorgtraject danwel het uitvoeren van een evaluatie of onderzoek kunt u bij mij terecht.

Jeroen Brussé is de oprichter van Woosah. Zijn missie is om ondernemers, directeuren, leidinggevenden en medewerkers individueel als in groepsverband te coachen en te begeleiden bij verander-, verbeter- en verstevigingsvraagstukken. Zijn werkgebied is Zeeland maar soms reikt het ook uit tot Zuid-West Nederland.

Woosah, bedrijfsontwikkeling door mensenontwikkeling

Neem contact op met Jeroen Brussé

Persoonlijk contact met elkaar is mijn middel om jou snel en vlot te helpen. Je kunt me bellen of een bericht sturen. Ik reageer vlot terug.