Intervisie anders

Een leuke en inspirerende manier om mensen meer (zelf)inzicht te geven en te helpen bij (levens)vragen, uitdagingen, dilemma’s is: ‘intervisie anders…’. Deze werkvorm is geschikt voor mensen die bereidt zijn en ervoor open staan om zichzelf en/of een ander verder te helpen. Om samen te kunnen reflecteren wordt altijd een setting gecreëerd, waarin veiligheid, respect en aandacht aanwezig zijn.

Wat deze vorm van intervisie anders maakt dan anders, is dat ik als procesbegeleider ook aandacht besteed aan het communicatieproces. De wijze van omgaan met elkaar en de spiegel voorhouden staan hierin centraal. Dit levert verrassende en confronterende momenten op. Tussendoor werk ik met intermezzo’s. Dit zijn thema’s die ik kort behandel met de bedoeling de deelnemers aan het denken te zetten en nieuwe inzichten mee te geven.

Concreet betekent dit:

  • Intervisiebijeenkomsten voor iedere doelgroep.