Onderzoek & evaluatie

Een organisatie kan zich ontwikkelen en verbeteren als de mensen in die organisatie de motivatie en competentie hebben om te willen leren en veranderen. Om te kunnen leren van bedrijfsprocessen, de invloed van de cultuur, leiderschap, samenwerkingen, incidenten enz. zijn inzicht en betrokkenheid belangrijk. Door middel van de methoden onderzoek en/of evaluatie wordt inzicht verschaft in de onderliggende vraagstelling. Na reconstructie, gesprekken en analyse kunnen conclusies en aanbevelingen worden gepresenteerd.

De uitvoering is afhankelijk van de opdracht en is dus maatwerk. Daarnaast is de betrokkenheid van de mensen in ‘leerprocessen’ de startmotor van verandering. Het onderzoek, de evaluatie en de rapportage zijn meestal slechts hulpmiddelen om de opgedane inzichten te expliceren, te delen en vast te kunnen houden.

Het zijn toch echt de betrokken mensen zelf die als zij ‘geraakt’ worden, starten met leren en veranderen.

Om deze reden besteed ik veel aandacht aan een ‘veilig’ (leer)proces voor de betrokkenen, waarin alles gezegd kan worden en men zich kwetsbaar kan opstellen.

Naast het beantwoorden van de vraagstelling is veel meer gebeurd. De betrokkenen zijn zich namelijk meer bewust geworden van de onderliggende problematiek, de oorzaak en wat zij daaraan zelf kunnen doen. Dit wakkert de motivatie aan om ermee aan de slag te gaan.

Concreet betekent dit:

  • Onderzoek naar de verbetering van organisatieprocessen en systemen
  • Incidentonderzoek naar arbeids- en bedrijfsongevallen, calamiteiten, operationeel optreden van hulpdiensten, BHV enz.