Woosah Bedrijfsontwikkeling
door mensenontwikkeling

Mijn naam is Jeroen Brussé en ik heb mijn bedrijf Woosah in 2017 opgericht. Mijn missie is om ondernemers, directeuren, leidinggevenden en medewerkers individueel als in groepsverband te coachen en te begeleiden bij verander-, verbeter- en verstevigingsvraagstukken. 

bankje groen

Jeroen van Woosah deelt zijn ervaring

Ik heb ruim 20 jaar ervaring opgedaan in verschillende leidinggevende functies en helpen bouwen aan teams en organisaties. Ik heb veel goed gedaan en genoeg fouten gemaakt. Ik heb excellente leiding gezien en het positieve effect daarvan op mensen en resultaten. Daarentegen heb ik ook leidinggevenden gekend die mij hebben laten zien hoe het zeker niet moet; hoe desastreus slecht leiderschap is voor het welbevinden en motivatie van medewerkers en vervolgens de resultaten en continuïteit van het bedrijf. Ik heb geleerd.

Studies en ervaringen door de jaren heen

Mijn studies in bedrijfskunde, crisismanagement en coaching helpen mij in mijn aanpak om breed en diep te kijken. In mijn ervaring als crisismanager (leidinggeven bij grote incidenten; zoals bijvoorbeeld de mistongevallen op de A58 (2017)) heb ik geleerd hoe je onder druk, in een stressvolle situatie, met verschillende mensen, zonder het allemaal precies te weten, op basis van vertrouwen doelgericht samen te werken. In combineer deze unieke ervaringen in mijn mensgerichte doch bedrijfskundige aanpak. 

Persoonlijk begeleiden van diverse mensen

In heb de afgelopen jaren veel mensen persoonlijk, in gezelschappen, in compagnonschappen en in teamverband met succes begeleidt met verschillende (organisatie)vraagstukken, zoals reorganisatie, versterken van teams, cultuurverandering, versteviging van het leiderschap en management. Ik onderscheid de vraagstukken en daarmee ook mijn aanpak in verbeter-, verander- en verstevigingsvraagstukken. Soms gaat het niet goed en moet het beter, of het hoeft niet per se beter maar het moet anders of het gaat goed wat goed moet blijven. 

In al deze begeleidingen ga ik uit van de uniciteit en (veer)kracht van de mens en het gegeven dat mensen van elkaar verschillen. Per definitie draagt voor mij iedere betrokkenen in meer of mindere mate bij aan de oplossing en is tevens mede veroorzaker en instandhouder van het probleem al ervaart men dat aanvankelijk niet altijd zo. Het begrijpen en ervaren hoe dit werkt is vaak de sleutel om verder te komen. Verderop leg ik dit uit in mijn visie: ‘ik=alles®’.

Jeroen Brussé is de oprichter van Woosah. Zijn missie is om ondernemers, directeuren, leidinggevenden en medewerkers individueel als in groepsverband te coachen en te begeleiden bij verander-, verbeter- en verstevigingsvraagstukken.